Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Aktualności

16-01-2019
Gabriel Nowina Konopka Wiceprezesem Zarządu MESKO S.A.
Rada Nadzorcza MESKO S.A. - w wyniku ogłoszonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki IX kadencji  - wybrała najlepszego kandydata i w dniu 16 stycznia 2019 r. powołała mgr inż. Gabriela Nowina Konopkę na Członka Zarządu MESKO S.A., powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Gabriel Maria Nowina Konopka od dnia 16.07.2018 r. był delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia obowiązków Członka Zarządu Mesko S.A. Urodzony w 1979 r. Magister inżynier architekt z uprawnieniami zawodowymi, ukończył studia na Politechnice  Krakowskiej. Z przemysłem związany od 2010 roku: początkowo  jako współtwórca firmy produkcyjno-inżynieryjnej, następnie związany z przemysłem  produkcyjnym w branży stalowej. Od roku 2016 pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.; zaangażowany był między innymi w przejęcie Stoczni Marynarki Wojennej S.A. oraz SPP (dawna Stocznia Szczecińska). Od 2017 r. Dyrektor Biura Broń i Amunicja, odpowiedzialny za koordynację współpracy 10 spółek GK PGZ w tym Grupy Amunicyjno-Rakietowej. Powrót

Zobacz także