Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Aktualności

09-01-2017
Mesko z Centrum Innowacji

9 stycznia w Mesko oficjalnie rozpoczęło działalność Centrum Innowacji i Wdrożeń Grupy Amunicyjno-Rakietowej. Jego zadaniem będzie praca badawczo-rozwojowa nad nowymi rozwiązaniami dla rodzimego przemysłu obronnego m.in. dzięki współpracy z krajowymi uczelniami wyższymi. Na spotkanie inaugurujące działalność nowej jednostki przybyli przedstawiciele: wyższych uczelni, Zarządu PGZ oraz Mesko, a także grono dziennikarzy.  

Centrum zamierza realizować projekty związane z obecnymi programami modernizacyjnymi polskich sił zbrojnych. Stawia sobie ambitne zadania, do których zaliczają się m.in.: współtworzenie planów rozwoju amunicji i rakiet, prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, unowocześnienie zaplecza badawczego, rozwijanie współpracy ze środowiskiem akademickim i naukowym, pozyskiwanie kadry inżynierskiej, jak również skuteczne zdobywanie funduszy na realizowane przedsięwzięcia. Dyrektorem Centrum Innowacji i Wdrożeń GAR został Tadeusz Gajewski, a jego zastępcą Mariusz Andrzejczak.

– Podstawą działania naszej jednostki jest pozyskiwanie nowych technologii, istotnych dla przemysłu zbrojeniowego i rozwijanie ich w oparciu o polską myśl techniczną. Chodzi o to, by uzgadniać z wojskiem, jakie są jego oczekiwania co do nowych produktów czy technologii, a potem opracowywać je i wdrażać – powiedział Tadeusz Gajewski. Z kolei Mariusz Andrzejczak podkreślił, że istotne będzie opracowanie dobrych systemów zatrudnienia oraz programów stażowych dla młodych naukowców, którzy w przyszłości zasilą kadry całej Grupy Amunicyjno-Rakietowej.

Przy Centrum Innowacji i Wdrożeń Grupy Amunicyjno-Rakietowej utworzono Komitet Ekspertów, składający się z wybitnych naukowców Politechniki Warszawskiej, krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz kieleckiej Politechniki Świętokrzyskiej. Na czele tego gremium stanął prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. – Centrum jest niezwykle cenną inicjatywą, ogniskująca współpracę środowiska naukowego z przemysłem obronnym. Musimy iść ramię w ramię. Koncentracja kapitału inwestycyjnego w funduszu rozwoju w ramach planu wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz środków Ministerstwa Obrony Narodowej stwarzają możliwości dobrego wykorzystania umiejętności polskich naukowców. To jest przełom, który otwiera też szansę na kształcenie w realiach polskiego przemysłu. Musimy to wykorzystać – mówił prof. Jan Szmidt.

Obecny na spotkaniu Adam Lesiński, Członek Zarządu PGZ, zwrócił  uwagę, że Mesko jest prekursorem, jeżeli chodzi o tworzenie struktur badawczo-rozwojowych. - Planujemy tworzenie podobnych centrów innowacji w innych firmach skupionych w PGZ – powiedział Adam Lesiński.

Powrót

Zobacz także