Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Aktualności

17-07-2018
Powołanie nowego Prezesa Zarządu MESKO S.A. IX kadencji
16 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza MESKO S.A. podjęła decyzję o powołaniu nowego Prezesa Zarządu Spółki. Z dniem 27 lipca 2018 roku funkcję tę obejmie Pan Tomasz Stawiński.

Tomasz Stawiński uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich kandydatów biorących udział w prowadzonym przez Radę Nadzorczą MESKO S.A. postępowaniu kwalifikacyjnym. Nowy prezes obejmie swą funkcję z dniem następującym po dniu wygaśnięcia mandatów członków zarządu obecnej kadencji.

Do tego czasu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza MESKO S.A. delegowała ze swojego grona pana Gabriela Nowina Konopkę.

Tomasz Stawiński urodził się w 1967 roku. Chemik z powołania – wielokrotny laureat Krajowych Olimpiad Chemicznych. Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, uzyskując w 1991 roku tytuł magistra inżyniera technologii chemicznej. W latach 1994 - 2000 pracował na stanowisku Asystenta na Politechnice Warszawskiej. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora inżyniera nauk chemicznych (specjalność: technologia materiałów wybuchowych).
Ma bardzo bogate doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju: w swojej karierze brał udział w licznych badaniach naukowych. Jest współautorem kilkunastu zgłoszeń patentowych w zakresie technologii wytwarzania materiałów wybuchowych (w tym paliw rakietowych) oraz technologii wytwarzania substancji aktywnych.
Swoją szeroką wiedzę wykorzystywał w praktyce – uczestniczył w projektach badawczych i wdrożeniowych prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską oraz Pronit Pionki i Nitrochem Bydgoszcz.
Pracował jako specjalista w Biurze Kryminalistyki KSP – prowadził ekspertyzy w zakresie wydarzeń z użyciem materiałów wybuchowych.
W latach 2000 - 2006 pracował w spółce Adamed Sp. z o.o., pełniąc kolejno funkcje: kierownika laboratorium badawczo-rozwojowego, dyrektora ds. badań i rozwoju, dyrektora naukowego oraz członka zarządu. Między innymi nadzorował (merytorycznie i organizacyjnie projekt budowy od podstaw zakładu syntezy aktywnych substancji farmaceutycznych).
Powrót

Zobacz także