Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Aktualności

03-04-2018
Zmiany w Zarządzie MESKO S.A.
We wtorek, 3 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza MESKO S.A. odwołała z funkcji Prezesa Zarządu i ze składu Zarządu MESKO S.A. Pana Mariusza Kolankowskiego.  Jednocześnie zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) Rada Nadzorcza MESKO S.A. wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. Na czas postępowania pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu powierzono Panu Dariuszowi Szlafce, dotychczasowemu Członkowi Zarządu MESKO S.A. – Dyrektorowi ds. Produkcji.
Zmiana w składzie zarządu MESKO S.A. podyktowana jest wyzwaniami, przed którymi stoi spółka wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Sprawna realizacja stawianych przed Grupą celów, wymaga szczególnych kompetencji, w tym między innymi w obszarze zarządzania podmiotami będącymi częścią złożonych organizmów biznesowych, o statusie spółek mających szczególne znaczenie gospodarczo-obronne. Powrót

Zobacz także