Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Laboratorium Badań Środowiska Pracy

Laboratorium Badań Środowiska Pracy I Ochrony Środowiska

Oferujemy Państwu wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy w zakresie:
- pomiarów natężenia hałasu,
- określania stężeń frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu w powietrzu,
- badań chemicznych zawartości wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) w pyle,
- pomiarów natężenia oświetlenia, na stanowiskach pracy,
- pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego (oświetlenia dróg ewakuacyjnych, stref otwartych i stref wysokiego ryzyka),
- pobierania próbek substancji chemicznych na stanowiskach pracy.

Na w/w badania posiadamy akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji
(Certyfikat Akredytacji AB 1155)


Posiadamy możliwości techniczne wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy zlokalizowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

Ponadto oferujemy państwu usługę pobierania substancji chemicznych na stanowiskach pracy.

Pobrane próbki przekazujemy akredytowanym laboratoriom badawczym z którymi współpracujemy w zakresie badania zawartości czynników chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy.
Zlecając nam tego typu badania otrzymują państwo kompleksową usługę jednocześnie ograniczając koszty badań