Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

12.04.2019
OGŁOSZENIE 042/2019
MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę Mostka prądu stałego.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania: 
Oferty pisemne należy składać w siedzibie MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna Biuro Główne pokój 127 do 30.04.2019r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach, opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na dostawę mostek prądu stałego”.

Osoby uprawnione do kontaktu: Dariusz Rzegocki tel. 41/253 68 82, oraz w sprawach technicznych Mariusz Stencel nr tel. 22/473 10 19.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu, adresu e-mail oraz osoby do kontaktu wraz z informacją o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych.
Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: d.rzegocki@mesko.com.pl Powrót

Zobacz także

  • 19-07-2019 OGŁOSZENIE 090/2019
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...
  • 18-07-2019 OGŁOSZENIE 089/2019
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...