Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

05.06.2019
OGŁOSZENIE 065/2019
MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę młynka tarczowo – palcowego.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania: 
Oferty pisemne należy składać w siedzibie MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna w Dziale Zakupów pokój 127 do dnia 13.06.2019r. godz. 1100 w zamkniętych kopertach, opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na dostawę młynka tarczowo – palcowego”.

Osoby uprawnione do kontaktu:
- w sprawach technicznych: Pani Katarzyna Wójtowicz, nr tel. 41 253 62 40
- w sprawach merytorycznych: Pan Tomasz Perdeus, nr tel. 41 253 68 82

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu, adresu e-mail oraz osoby do kontaktu wraz z informacją o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych.
Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: t.perdeus@mesko.com.pl Powrót

Zobacz także

  • 10-10-2019 OGŁOSZENIE 119/2019
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...
  • 10-10-2019 OGŁOSZENIE 118/2019
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...