Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

18.06.2019
OGŁOSZENIE 071/2019
MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w wersji elektronicznej o udzielenie zamówienia na dostawę detali do urządzenia.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania: 
1. Ogłoszenie  ZS/022/319/19 z dnia 18.06.2019r.
2. Załącznik nr 1 – formularz cenowy
3. Załącznik nr 2 – formularz oferty
4. Rysunki techniczne detali urządzenia
5. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
6. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
7. Wynik przetargu

Oferty w formie elektronicznej, należy przesłać na adres e-mail: t.perdeus@mesko.com.pl do dnia 25.06.2019 r. do godz. 11:00 z tytułem: „Oferta na dostawę detali do urządzenia”.
Oferta może zostać zakodowana przez Oferenta, pod warunkiem przesłania hasła do zamawiającego, między godz. 11.00, a 12.00 w dniu 25.06.2019 r.

Osoby uprawnione do kontaktu: w sprawach technicznych Pan Kacper Kmita, nr tel.: 41 253 60 68 oraz Pan Tomasz Perdeus, nr tel.: 41 253 68 82

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu, adresu e-mail oraz osoby do kontaktu wraz z informacją o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych.
Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: t.perdeus@mesko.com.pl
Powrót

Zobacz także

  • 19-11-2019 OGŁOSZENIE 131/2019
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...
  • 15-11-2019 OGŁOSZENIE 130/2019
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...