Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

26.07.2019
OGŁOSZENIE 097/2019
MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Dostawę 5 sztuk wnętrzowych, próżniowych wyłączników średniego napięcia

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania: 

Oferty pisemne należy składać w siedzibie MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna Biuro Główne pokój 127 do dnia 26.08.2019r. do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach, opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na dostawę 5 sztuk wnętrzowych, próżniowych wyłączników średniego napięcia”.

Osobą uprawioną do kontaktu z oferentami jest: Pan Konrad Szwed tel. 41/253 68 87.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu, adresu e-mail oraz osoby do kontaktu wraz z informacją o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych. Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: k.szwed@mesko.com.pl Powrót

Zobacz także

  • 13-12-2019 OGŁOSZENIE 142/2019
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...
  • 13-12-2019 OGŁOSZENIE 143/2019
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...