Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

06.09.2019
OGŁOSZENIE 106/2019
MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na „Opracowanie projektu remontu instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej pomieszczeń elaboracji w budynku 53C-12C MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej”  przy ul. Ekonomii 8.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki do pobrania: 

1. Ogłoszenie ZS/022/582/2019 z dnia 5.09.2019r.
2. Zał. Nr 1 – SIWZ L.dz. 583/ZS/2019 z dnia 5.09.2019r.
3. Zał. Nr 2  – Warunki przetargowe
4. Zał. Nr 3 – Druk oferty (wersja PDF i edytowalna).
5. Zał. Nr 4 – Projekt umowy
6. Zał. Nr 5 – Druk oświadczenia
7. Zał. Nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia
8. Zał. Nr 7 – Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej
9. Zał. Nr 8 - Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.
10. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych.
11. Ogłoszenie z otwarcia ofert - ZS/022/675/2019 z dnia 30.09.2019r.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna w Biurze Głównym  pok. 127 do dnia 30.09.2019r. godz. 1100 w zamkniętych kopertach, opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na opracowanie projektu remontu instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej w bud. 53C-12C”.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Andrzej Filipiak, tel.41/253-67-40, kom. 508 279 719, e-mail: a.filipiak@mesko.com.pl 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu, adresu e-mail oraz osoby do kontaktu wraz z informacją o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych. Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: inwestycje@mesko.com.pl
Powrót

Zobacz także

  • 06-07-2020 OGŁOSZENIE 174/2020
    MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: odbiór i...
  • 06-07-2020 OGŁOSZENIE 175/2020
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze...