Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

06.09.2019
OGŁOSZENIE 107/2018
MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na dostawę dwóch szaf ognioodpornych z filtrowentylatorami.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:
1.   Ogłoszenie nr ZS/022/584/19 z dnia 05.09.2019 r.
2.   Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna
3.   Załącznik nr 2 – formularz oferty
4.   Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
5.   Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
6.   Odpowiedzi na pytania (ZS/022/596/19 z dnia 09.09.2019r.)
7.   Przedłużenie terminu składania ofert (ZS/022/597/19 z dnia 09.09.2019r.)
8.   Odpowiedzi na pytania (ZS/022/620/19 z dnia 16.09.2019r.)
9.   Wynik przetargu (ZS/022/754/19 z dnia 28.10.2019r.)

Oferty pisemne należy przesłać w zamkniętych kopertach opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego do dnia 20.09.2019r. do godz. 11:00 z dopiskiem „Oferta na dostawę: dwóch szaf ognioodpornych z filtrowentylatorami”.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Katarzyna Milcarz – k.milcarz@mesko.com.pl

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu, adresu e-mail oraz osoby do kontaktu wraz z informacją o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych.
Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: k.milcarz@mesko.com.pl
Powrót

Zobacz także

  • 06-07-2020 OGŁOSZENIE 174/2020
    MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: odbiór i...
  • 06-07-2020 OGŁOSZENIE 175/2020
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze...