Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

09.09.2019
OGŁOSZENIE 109/2019
MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na dostawę nawijarki uniwersalnej jednowrzecionowej.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:
Oferty pisemne należy przesłać w zamkniętych kopertach opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego do dnia 19.09.2019r. do godz. 11:00 z dopiskiem „Oferta na nawijarkę uniwersalną jednowrzecionową”.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Karolina Małecka – k.malecka@mesko.com.pl

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu, adresu e-mail oraz osoby do kontaktu wraz z informacją o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych.
Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: k.malecka@mesko.com.pl Powrót

Zobacz także

  • 21-02-2020 OGŁOSZENIE 032/2020
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze...
  • 20-02-2020 OGŁOSZENIE 026/2020
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...