Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

27.09.2019
OGŁOSZENIE 115/2019
MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie instalacji do wytłaczania plastycznego materiału wybuchowego.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki do pobrania:
1.   Ogłoszenie nr ZS/022/655/19 z dnia 26.09.2019 r.
2.   Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna
3.   Załącznik nr 2 – formularz oferty
4.   Załącznik nr 3 - wzór umowy
5.   Instrukcja ppoż.
6.   Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
7.   Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
8.  Zmiana treści punktu 9 ogłoszenia.
9. Wynik przetargu

Oferty pisemne należy przesłać w zamkniętych kopertach opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego do dnia 17.10.2019r. do godz. 11:00 z dopiskiem „Oferta na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie instalacji do wytłaczania plastycznego materiału wybuchowego”.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Karolina Małecka – k.malecka@mesko.com.pl

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu, adresu e-mail oraz osoby do kontaktu wraz z informacją o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych.
Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: k.malecka@mesko.com.pl
Powrót

Zobacz także

  • 21-01-2020 OGŁOSZENIE 008/2020
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...
  • 21-01-2020 OGŁOSZENIE 007/2020
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...