Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

10.10.2019
OGŁOSZENIE 119/2019
MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na remontu w lokalu 2.9. w MESKO S.A. Bolechowo, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania: 
Oferty pisemne należy składać w siedzibie MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna w Biurze Głównym pok. 127 do dnia 24.10.2019r. godz. 1100 w zamkniętych kopertach, opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na remont lokalu 2.9”.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
a) Pan Włodzimierz Grześkowiak, tel. 515 212 343, e-mail: w.grzeskowiak@mesko.com.pl,
b) Pan Dariusz Szałata, tel. 515 212 332, e-mail: d.szalata@mesko.com.pl

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu, adresu e-mail oraz osoby do kontaktu wraz z informacją o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych. Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: inwestycje@mesko.com.pl Powrót

Zobacz także

  • 10-10-2019 OGŁOSZENIE 118/2019
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...
  • 09-10-2019 OGŁOSZENIE 117/2019
    MESKO S. A. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, kod 26-111, zaprasza zainteresowane...