Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

25.10.2019
OGŁOSZENIE 120/2019
MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na sukcesywne dostawy posiłków profilaktycznych.
 
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki do pobrania:
1.       Ogłoszenie nr ZS/022/752/19 z dnia 25.10.2019 r.
2.       Załącznik nr 1 – regulamin przetargu
3.       Załącznik nr 2 – formularz oferty
4.       Załącznik nr 3 – wykaz wymaganych dokumentów
5.       Załącznik nr 4 – wzór umowy
4.       Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
5.       Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
6.       Wynik przetargu (ZS/022/758/19 z dnia 29.10.2019r.)

Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres e – mail: k.milcarz@mesko.com.pl do dnia 29.10.2019r. do godz. 11:00 z tytułem „Oferta na sukcesywne dostawy posiłków profilaktycznych”.
Oferta może zostać zakodowana przez Oferenta, pod warunkiem przesłania hasła do Zamawiającego, do godziny 11:30 w dniu 29.10.2019r.
 
Osoba uprawniona do kontaktu:
Katarzyna Milcarz – k.milcarz@mesko.com.pl
 
Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu, adresu e-mail oraz osoby do kontaktu wraz z informacją o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych.
Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: k.milcarz@mesko.com.pl Powrót

Zobacz także

  • 05-06-2020 OGŁOSZENIE 124/2020
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...
  • 05-06-2020 OGŁOSZENIE 125/2020
    MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: „Budowę...