Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

04.11.2019
OGŁOSZENIE 122/2019
MESKO S.A. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie transportów amunicji z Litwy do Skarżyska-Kamiennej przez okres do 3 miesięcy.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:
Oferty należy złożyć w sekretariacie Dyrektora Dywizji Rakietowej ul. Ekonomii 8, 26-111 Skarżysko-Kamienna, do dnia 07.11.2019r. do godziny 13:00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Oferta transport Litwa."

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 08.11.2019r. o godzinie 14:00.

Informacji szczegółowych o przetargu i warunkach realizacji udziela Kierownik Wydziału Utylizacji Amunicji. Powrót

Zobacz także

  • 05-06-2020 OGŁOSZENIE 124/2020
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...
  • 05-06-2020 OGŁOSZENIE 125/2020
    MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: „Budowę...