Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

14.11.2019
OGŁOSZENIE 128/2019
MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na dostawę szlifierki uniwersalnej do wałków i otworów z odczytem cyfrowym.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki do pobrania:
Oferty pisemne należy przesłać w zamkniętych kopertach opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego do dnia 28.11.2019r. do godz. 11:00 z dopiskiem „Oferta na dostawę szlifierki uniwersalnej do wałków i otworów z odczytem cyfrowym”.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Tomasz Perdeus – t.perdeus@mesko.com.pl

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu, adresu e-mail oraz osoby do kontaktu wraz z informacją o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym  w sprawie ochrony danych osobowych.
Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: t.perdeus@mesko.com.pl Powrót

Zobacz także

  • 31-07-2020 OGŁOSZENIE 198/2020
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...
  • 31-07-2020 OGŁOSZENIE 199/2020
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...