Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

06.12.2018
OGŁOSZENIE 220/2018
MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę zasilacza awaryjnego UPS.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania: 
Oferty pisemne należy składać w siedzibie MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna w Dziale Inwestycji pokój 127 do dnia 19.12.2018r. godz. 900 w zamkniętych kopertach, opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na dostawę zasilacza awaryjnego UPS”.

Osoby uprawnione do kontaktu: Damian Różycki tel. 41/253 65 88, e-mail: inwestycje@mesko.com.pl, a w sprawach technicznych Piotr Grzybek tel. 41/253 68 94.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu, adresu e-mail oraz osoby do kontaktu wraz z informacją o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych.
Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: inwestycje@mesko.com.pl Powrót

Zobacz także

  • 18-04-2019 OGŁOSZENIE 044/2019
    MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Legionów 122 informuje, że posiada...
  • 18-04-2019 OGŁOSZENIE 045/2019
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...