Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

31.10.2019
Ogłoszenie125/2019
OGŁOSZENIE  Nr 125
MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na dostawę obrabiarki CNC – tokarki „małej”.
 
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki do pobrania:
1.       Ogłoszenie nr ZS/022/761/19 z dnia 31.10.2019 r.
2.       Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna
3.       Załącznik nr 2 – formularz oferty
4.       Załącznik nr 3 – istotne postanowienia umowy
5.       Obowiązek informacyjny w sprawie ochrony danych osobowych
6.       Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
7.       Instrukcja ppoż.
8.       Odpowiedź na pytanie (ZS/022/765/19 z dnia 05.11.2019r.)
9.       Rysunek nr 1
10.     Odpowiedzi na pytania (ZS/022/770/19 z dnia 06.11.2019r.)
11.     Zmiana treści Załącznika nr 1 (ZS/022/774/19 z dnia 08.11.2019r.)
12.     Przedłużenie terminu składania ofert (ZS/022/779/19 z dnia 08.11.2019r.)
13.     Odpowiedzi na pytania (ZS/022/787/19 z dnia 13.11.2019r.)
14.     Odpowiedzi na pytania (ZS/022/799/19 z dnia 15.11.2019r.)
15.     Przedłużenie terminu składania ofert (ZS/022/801/19 z dnia 15.11.2019r.)
16.     Wynik przetargu (ZS/022/865/19 z dnia 04.12.2019r.)

Oferty pisemne należy przesłać w zamkniętych kopertach opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego do dnia 18.11.2019r. do godz. 11:00 z dopiskiem „Oferta na dostawę obrabiarki CNC – tokarki „małej”.
 
Osoba uprawniona do kontaktu:
Katarzyna Milcarz  - k.milcarz@mesko.com.pl
 
Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu, adresu e-mail oraz osoby do kontaktu wraz z informacją o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym  w sprawie ochrony danych osobowych.
Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: k.malecka@mesko.com.pl Powrót

Zobacz także

  • 05-06-2020 OGŁOSZENIE 124/2020
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...
  • 05-06-2020 OGŁOSZENIE 125/2020
    MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: „Budowę...