Dane kontaktowe

MESKO Spółka Akcyjna

ul. Legionów 122
26-111 Skarżysko-Kamienna
tel: +48/41 253 30 01,
fax: +48/41 252 02 80

 

Oddziały  

>>>więcej

 

MESKO S.A.
Oddział Lubiczów
ul. Warszawska  51B
05-082  Lubiczów
MESKO S.A.
Oddział Kraśnik-Bolechowo
w Kraśniku 
ul. Fabryczna 6
23-210 Kraśnik
MESKO S.A.
Oddział Kraśnik-Bolechowo
w Kraśniku 
ul. Obornicka 1
62-005 Owińska
MESKO S.A.
Oddział w Pionkach
ul. Zakładowa 7
26-670 PIONKI

 
 
 
 
   

Regon 290539889 NIP 663-000-20-96
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000041811
Kapitał Zakładowy w pełni opłacony: 23 472 085,50 PLN

 

Zarząd

 

 
Waldemar Skowron

Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny
Dyrektor Dywizji Amunicja
e-mail:
tel: +48/41 253 30 00,
fax: +48/41 252 02 80  

 

 

Piotr Jaromin

Członek Zarządu


Dyrektor Ds. Marketingu i Sprzedaży
e-mail:
tel: +48/41 253 30 06,
fax: +48/41 252 02 77

Andrzej Piątek  

Członek Zarządu
Dyrektor
Ds. Techniki i Rozwoju
e-mail:
tel: +48/41 253 30 02,
fax: +48/41 252 02 70 

Jarosław Cieślik   

 

Członek Zarządu
Dyrektor
Ds. Finansowych
e-mail:
tel: +48/41 253 30 07,
fax: +48/41 253 30 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zakład MESKO

 

 

 

Krzysztof Stępień
Dyrektor ZM MESKO
e-mail: 
tel: 41 253 60 10
fax: 41 253 61 08

 

 

 

   

 

 

 

NAZWA KOMÓRKI

E-MAIL

DYREKTOR BUSINESS DEVELOPMENT

DYREKTOR DS. JAKOŚCI

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. INFORMATYKI

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZEF ZAKŁADU PRODKCJI RAKIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZEF ZAKŁADU PRODUKCJI AMUNICJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZEF ZAKŁADU UTYLIZACJI

SZEF ZAKŁADU
NARZĘDZIOWO-REMONTOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZEF ZAKŁADU GŁÓWNY ENERGETYK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ KADR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ INFORMATYKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ MARKETINGU i SPRZEDAŻY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ ZAOPATRZENIA i KOOPERACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ ROZWOJU RYNKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ OBSŁUGI SPÓŁKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ INWESTYCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3RPW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY
PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY
NSZZ SOLIDARNOŚĆ