Dane kontaktowe

MESKO Spółka Akcyjna

ul. Legionów 122
26-111 Skarżysko-Kamienna
tel: +48/41 253 30 01
fax: +48/41 252 02 80

Oddziały

 

>>>więcej

 

 

MESKO S.A.
Oddział w Lubiczowie
ul. Warszawska  51B
Lubiczów
05-082 Stare Babice
MESKO S.A.
Oddział Kraśnik-Bolechowo
w Kraśniku 
ul. Fabryczna 6
23-210 Kraśnik
MESKO S.A.
Oddział Kraśnik-Bolechowo
w Kraśniku 
ul. Obornicka 1
62-005 Owińska
MESKO S.A.
Oddział w Pionkach
ul. Zakładowa 7
26-670 PIONKI

 

 

 

 

 

Regon 290539889 NIP 663-000-20-96
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000041811
Kapitał Zakładowy w pełni opłacony: 26 545 540,50 PLN

 

Zarząd

 

 

 

Waldemar Skowron

Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny
Dyrektor Grupy Amunicyjno Rakietowej
e-mail:
tel: +48/41 253 30 00,
fax: +48/41 252 02 80

Piotr Jaromin

Członek Zarządu
Dyrektor Ds. Marketingu i Sprzedaży
e-mail:
tel: +48/41 253 30 06,
fax: +48/41 252 02 77

Andrzej Piątek

Członek Zarządu
Dyrektor Ds. Techniki i Rozwoju
e-mail:
tel: +48/41 253 30 02,
fax: +48/41 252 02 70

Jarosław Cieślik

Członek Zarządu
Dyrektor
Ds. Finansowych
e-mail:
tel: +48/41 253 30 07,
fax: +48/41 253 30 13

 

 

 

 

 

 


 

 

 

NAZWA KOMÓRKI

 

 

E-MAIL

 

 

DYREKTOR BUSINESS DEVELOPMENT

DYREKTOR DS. JAKOŚCI

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. INFORMATYKI

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

SZEF ZAKŁADU PRODKCJI RAKIET

SZEF ZAKŁADU PRODUKCJI AMUNICJI

SZEF ZAKŁADU UTYLIZACJI

SZEF ZAKŁADU NARZĘDZIOWO-REMONTOWEGO

SZEF ZAKŁADU GŁÓWNY ENERGETYK

DZIAŁ KADR

DZIAŁ INFORMATYKI

DZIAŁ MARKETINGU

 

DZIAŁ SPRZEDAŻY

 

DZIAŁ ZAOPATRZENIA i KOOPERACJI

DZIAŁ ROZWOJU RYNKU

DZIAŁ OBSŁUGI SPÓŁKI

DZIAŁ INWESTYCJI

ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNI

3RPW

ZWIĄZEK ZAWODOWY
PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO

ZWIĄZEK ZAWODOWY
NSZZ SOLIDARNOŚĆ