Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Projekty

Projekty krajowe

Projekty z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa

Projekty w trakcie realizacji  

OPRACOWANIE I WYKONANIE DEMONSTRATORÓW TECHNOLOGII KRYTYCZNYCH ELEMENTÓW DO NOWEJ GENERACJI AMUNICJI 120 mm

                                     

Beneficjent : MESKO S.A
Umowa nr: DOB-BIO8/05/01/2016
Akronim : BIZMUT

Celem projektu jest opanowanie technologii, gwarantujących rozwój kompetencji w zakresie produkcji nowoczesnej amunicji czołgowej.
 
Rozwiązanie opracowane podczas projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskiej myśli technologicznej i będzie miało bezpośredni wpływ na ich rozwój w sektorze bezpieczeństwa i obronności.
Współpraca przy projekcie przyczyni się do osiągniecia celów zakładanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w którym mowa jest o ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem badawczym .

Demonstrator technologii  prochów , łuski spalającej się  i prętów wolframowych  wykonane zostaną w oparciu o nowoczesne, perspektywiczne i dostępne na rynku materiały.
 
Kierownik projektu: dr inż. Wiesław Jędrzejewski

Termin realizacji projektu: 14.12.2016 – 13.12.2019

Całkowity koszt realizacji Projektu: 34 500 000
W tym wysokość dofinansowania z NCBR : 30 000 000