Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Więcej ogłoszeń

27.01.2020
Ogłoszenie 4/2020
Zarząd MESKO S.A informuje, że  w dniu 23.01.2020 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 109, który dotyczy:
a) zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2019 r. (zmieniono: § 17 ust. 2, § 23 ust. 2 pkt 9), § 25 ust. 2, § 25 ust. 7 pkt 7) lit. c),  § 45 ust. 1 pkt 7), § 45'1 ust. 1, § 45'1 ust. 2, § 45'1 ust. 3, § 45'1 ust. 4, § 45'1 ust. 5,      § 45'1 ust. 6, § 45'1 ust. 7, § 45'1 ust. 10, § 45'1 ust. 11, § 45'1 ust. 12),
b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 40 033 602,00 zł poprzez emisję 2684924 nowych akcji i zmian Statutu Spółki wynikających z tego podwyższenia (zmieniono: § 7, § 8 ust. 1, w § 8 ust. 2 dodano lit. l.).
Powrót

Zobacz także