Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Zarząd

Waldemar Skowron
Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny
Dyrektor Grupy Amunicyjno Rakietowej:


Waldemar Skowron urodził się w 1959 roku. Jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. Ukończył również podyplomowe studia menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. Obecny Prezes jest związany ze Spółką MESKO S.A. od początku pracy zawodowej, którą rozpoczynał w 1983 roku na stanowisku specjalisty technologa. W latach 1999-2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu ZM MESKO S.A. W latach kolejnych Pan Waldemar Skowron związał się z BUMAR Sp. z o.o. będąc między innymi członkiem zarządu, Dyrektorem Pionu Techniki i Rozwoju. Od 2009 Prezes Zarządu MESKO S.A. i Dyrektor Grupy Amunicyjno Rakietowej.


Piotr Jaromin
Członek Zarządu
Dyrektor Ds. Marketingu i Sprzedaży


Piotr Jaromin urodził się w 1962 roku. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł - mgr inż. elektryk. Ukończył również studia podyplomowe na SGH na kierunku zarządzanie i marketing. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z MESKO S.A. Pracę zawodową rozpoczynał w 1986 roku na stanowisku konstruktora. W latach 1997 – 2001 pełnił funkcję Dyrektora ds. Handlu i Marketingu oraz Członka Zarządu ZM MESKO S.A. Ponownie to stanowisko objął w 2003 roku jako Członek Zarządu, Dyrektor Ds. Marketingu i Sprzedaży i pełni je do chwili obecnej.


Gerard Homa
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju


Gerard Homa urodził się w 1955 roku. Mgr inż. Chemik. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności Inżynierii Materiałowej oraz Ekonomii, Organizacji i Zarządzania w Przemyśle.
Ukończył także studia podyplomowe na AGH z zakresu Optymalizacji Procesów i Systemów Wytwórczych oraz Audytu Wewnętrznego na AE w Krakowie. Z regionem świętokrzyskim związany od 1979r. Pracę rozpoczął w  Kieleckim Kombinacie Cementowo-Wapienniczym „Nowiny” przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej, od stażysty poprzez Kierownika Wydziału aż do stanowiska Dyrektora Ekonomicznego. Pracował także jako szef Centrum Zarządzania Operacyjnego w „Exbud – Centrum Biznesu”. Karierę zawodową kontynuował w Grupie Lafarge, pełniąc w „Nidzie Gips” funkcję Dyrektora Administracyjnego i Członka Zarządu, a w latach 2005 – 2014 Dyrektora Audytu Wewnętrznego i Rozwoju Procesów Biznesowych w Grupie Pernod-Ricard.
Ostatnio związany z ENERGA S.A. pełnił funkcję Dyrektora Biura Zarządzania Projektami Grupy Energa.  Od 1 września 2016  Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju MESKO S.A.


Dariusz Szlafka
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Produkcji


Dariusz Szlafka urodził się w 1970 roku. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie. Ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Firmą na WSB-NLU w Nowym Sączu oraz Finanse i Opodatkowanie Przedsiębiorstw w SGH w Warszawie. Z przemysłem zbrojeniowym związany od 1 stycznia 2000 roku gdzie rozpoczął pracę w ZM Kraśnik sp. z o.o. W latach 2008—2012 Prezes Zarządu ZM Kraśnik sp. z o.o. Od 2012 roku w strukturach MESKO jako Dyrektor Oddziału. Od 2016 roku Członek Zarządu MESKO S.A.  Dyrektor ds. Produkcji.