Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  

Akredytowane Laboratorium

Informacja o ofercie badań
Działające w strukturze organizacyjnej MESKO S.A Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Ochrony Środowiska oferuje Państwu wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy w zakresie:

• pomiarów natężenia hałasu w charakterystyce: równoważnego poziomu dźwięku Leq, maksymalnego poziomu dźwięku Lmax, szczytowego poziomu dźwięku Lpeak  w zakresie do 159 dB,
• określania stężeń frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu w powietrzu metodą filtracyjno-wagową,
• pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy,
• pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia awaryjnego (oświetlenia dróg ewakuacyjnych, stref otwartych i stref wysokiego ryzyka),
• pobierania próbek substancji chemicznych na stanowiskach pracy.
Pobrane próbki przekazujemy akredytowanym laboratoriom badawczym, z którymi współpracujemy
w zakresie badania zawartości czynników chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy.
Zlecając nam tego typu badania otrzymują państwo kompleksową usługę jednocześnie ograniczając koszty badań.

Posiadamy możliwości techniczne wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy zlokalizowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

Na wszystkie w/w badania i pomiary posiadamy Akredytację - Certyfikat Nr AB 1155


Ponadto oferujemy państwu usługę nieakredytowanego pomiaru wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc, podczas wykonywania pracy fizycznej.  Przeprowadzone pomiary oraz wyliczenia efektywnego wydatku energetycznego stanowią zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  podstawę do ubiegania się bądź odmowy zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:
Kierownik Laboratorium mgr Katarzyna Hadacz
Tel. 41 2536 457
[email protected]