Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  

Aktualności

23-04-2021
Komunikat

Rada Nadzorcza Mesko S.A. zakończyła bez rozstrzygnięcia postępowanie kwalifikacyjne do organu zarządczego Mesko S.A. na funkcję prezesa zarządu, członka zarządu ds. rozwoju oraz członka zarządu ds. finansowych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu z dniem 23 kwietnia 2021 r. dotychczasowego prezesa zarządu, Tomasza Stawińskiego i oddelegowaniu na to stanowisko na okres trzech miesięcy Roberta Burego, członka Rady Nadzorczej. W najbliższym czasie zostaną podjęte kolejne decyzje związane z rozpisaniem konkursu na członków organu zarządczego Mesko S.A. nowej kadencji.

Pan Tomasz Stawiński pełnił funkcję prezesa zarządu Mesko S.A. od 27 lipca 2018 r. Uchwała Rady Nadzorczej nie podaje przyczyn odwołania.
Powrót

Zobacz także