Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  

Aktualności

25-01-2021
Oświadczenie
Oświadczenie
W nawiązaniu do pojawiających się w mediach przekazach, za uprzednio podaną do publicznej wiadomości przez Pana Stanisława Głowackiego Przewodniczącego NSZZ Solidarność w MESKO S.A. nieprawdziwą informacją o zatrudnieniu w Spółce 96 dyrektorów, pełnomocników i doradców, informujemy co następuje:
  • MESKO S.A. zatrudnia prawie 2 500 pracowników w 7 głównych lokalizacjach zakładów oraz wydziałów należących do Spółki znajdujących się w: Skarżysku - Kamiennej (3), Pionkach, Kraśniku, Lubiczowie k. Warszawy, Bolechowie k. Poznania.
  • Na stanowisku dyrektora zatrudnionych jest 17 pracowników, na stanowisku zastępcy dyrektora 11 pracowników, na stanowisku doradcy 4 pracowników, zatem ogółem 32 pracowników. Ponadto w związku z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach (np. koncesja na wytwarzanie uzbrojenia i obrót specjalny, ochrona informacji niejawnych, wymagania NATO w zakresie zapewnienia jakości produkcji itp.) zatrudniamy 12 pracowników na stanowiskach Pełnomocników Zarządu. Pracownicy zatrudnieni na ww. stanowiskach zapewniają sprawne działanie naszego bardzo dużego przedsiębiorstwa.
  • Podawana przez Pana Stanisława Głowackiego Przewodniczącego NSZZ Solidarność w MESKO S.A. nieprawdziwa informacja o zatrudnieniu w Spółce 96 dyrektorów, pełnomocników i doradców ma na celu wywołanie niepokojów społecznych w przedsiębiorstwie i jest celowym działaniemna szkodę Spółki.
     
Powrót

Zobacz także