Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  

Aktualności

15-01-2021
Oświadczenie
Oświadczenie

W nawiązaniu do pojawiających się w mediach przekazach o rzekomym strajku w zakładzie Mesko informujemy, że przedmiotem przeprowadzonego z inicjatywy MOZ NSZZ Solidarność Mesko referendum pracowniczego nie była organizacja strajku ani zmiana władz spółki. Zapowiadana akcja protestacyjna nie jest wynikiem przeprowadzenia poszczególnych etapów rozwiązywania sporów przewidzianych w ustawie, co oznacza, że jest niezgodna z prawem.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk jest środkiem ostatecznym i nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości rozwiązania sporu zbiorowego w sposób polubowny w drodze rokowań i mediacji. Na ten moment nie jest to nawet możliwe, ponieważ dotychczas strona społeczna nie sformułowała żądań pracowniczych wobec pracodawcy.

Mesko S.A. nie pozostaje w sporze zbiorowym (o którym mowa w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234) z żadną organizacją związkową działającą w zakładzie.
Powrót

Zobacz także