Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  

Aktualności

05-07-2021
Zmiany w organach MESKO S.A.
2 lipca 2021 r. miały miejsce zmiany w organach MESKO S.A. Odwołany został Mariusz Kuźma, dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej. Funkcję przewodniczącego Rady powierzono Robertowi Buremu, dotychczasowemu członkowi Rady Nadzorczej, który był oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa zarządu. Jednocześnie w skład Rady powołano Elżbietę Śreniawską, którą oddelegowano do pełnienia obowiązków prezesa zarządu MESKO S.A.

Elżbieta Śreniawska została wybrana przez Radę Nadzorczą na prezesa zarządu MESKO S.A. nowej kadencji, która rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
Powrót

Zobacz także