Rada Nadzorcza Mesko S.A., w wyniku przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego, powołała z dniem 10 lipca br.:

- na stanowisko Prezesa Zarządu Panią Renatę Gruszczyńską,

- na stanowisko Członka Zarządu ds. Technicznych i Rozwoju Panią Katarzynę Lipińską,

- na stanowisko Członka Zarządu Pana Krzysztofa Marwickiego.

 

Na stanowisku Członka Zarządu Mesko S.A. pozostaje Pan Marcin Ożóg.

 

 

 

Renata Gruszczyńska jest menadżerem z 20-letnim doświadczeniem w administracji rządowej i samorządowej w zakresie zarządzania, rachunkowości, wdrażania planów strategicznych i projektów inwestycyjnych. Zajmowała kierownicze stanowiska w administracji, jak również w służbach mundurowych, w tym w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach. W latach 2022-2024 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach sp. z o.o., a wcześniej, od 2021 r. była Prezesem Zarządu MPK sp. z o.o. w Kielcach.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku zarządzanie, marketing, rachunkowość i kontroling na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów na Politechnice Świętokrzyskiej, w zakresie energetyki w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, w zakresie transportu i logistyki w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach i studia menadżerskie Master of Business Administration (MBA) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Jako wykładowca współpracowała z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego oraz Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach Oddział Tarnobrzeg. Od 2022 r. jest członkiem BCC, międzynarodowej organizacji członkowskiej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, instytucji opiniującej Komisję Europejską oraz członkiem Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

W latach 2019-2022 była żołnierzem 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Interesuje się motoryzacją, strzelectwem oraz bezpieczeństwem.

 

 

Katarzyna Lipińska to absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej; doktorat w zakresie nauk technicznych uzyskała w 2007 r. w Głównym Instytucie Górnictwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Katowicach.

Od początku kariery zawodowej związana z przemysłem obronnym. Pracę zawodową rozpoczęła w 1998 r jako pracownik naukowy Instytutu Przemysłu Organicznego. Od 2005 r. pracuje w Mesko S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia, nadzorowania projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz wieloletnich interdyscyplinarnych programów międzynarodowych.

Aktywny przedstawiciel przemysłu w grupach doradczych na poziomie eksperckim w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Europejskim Komitecie Normalizacyjnym, Europejskiej Agencji Obrony oraz grupy doradczej NATO do spraw przemysłu (NATO NIAG).

 W 2004 r. została odznaczona Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

 

Członkowie Zarządu MESKO S.A. Zarząd - MESKO