Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Laboratorium Badań Środowiska Pracy

Posiadające Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Ochrony Środowiska oferuje Państwu wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych
i uciążliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy w zakresie:

• pomiarów natężenia hałasu w charakterystyce: równoważnego poziomu dźwięku Leq, maksymalnego poziomu dźwięku Lmax, szczytowego poziomu dźwięku Lpeak  w zakresie do 159 dB,
• określania stężeń frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu w powietrzu metodą filtracyjno-wagową,
• pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy,
• pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia awaryjnego (oświetlenia dróg ewakuacyjnych, stref otwartych i stref wysokiego ryzyka),
• pobierania próbek substancji chemicznych na stanowiskach pracy.
Pobrane próbki przekazujemy akredytowanym laboratoriom badawczym, z którymi współpracujemy
w zakresie badania zawartości czynników chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy.
Zlecając nam tego typu badania otrzymują państwo kompleksową usługę jednocześnie ograniczając koszty badań.

Posiadamy możliwości techniczne wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy zlokalizowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

Na wszystkie w/w badania i pomiary posiadamy Akredytację - Certyfikat Nr AB 1155


Ponadto oferujemy państwu usługę nieakredytowanego pomiaru wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc, podczas wykonywania pracy fizycznej.  Przeprowadzone pomiary oraz wyliczenia efektywnego wydatku energetycznego stanowią zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  podstawę do ubiegania się bądź odmowy zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:
Kierownik Laboratorium mgr Katarzyna Hadacz
Tel. 41 2536 457
k.hadacz@mesko.com.pl