IMPULSOWE DZIAŁA ELEKTROMAGNETYCZNE


Umowa DOB-1-1/1/PS/2014 z dnia 30.12.2014 roku
o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego jakw ramach „Programu strategicznego badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”.


Projekt realizuje Konsorcjum w składzie:
Wojskowa Akademia Techniczna jako lider oraz PIT-RADWAR S.A., Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, OBR CTM S.A., KUBARA LAMINA S.A., MESKO S.A., Zakład Doskonalenia Zawodowego Kraków, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.
Cel projektu:
Opracowanie i wykonanie urządzeń generujących impulsy promieniowania elektromagnetycznego charakteryzujące się bardzo wysoką wartością mocy w impulsie nazywane HPEM (ang. High Power Electromagnetics).


Dodatkowe informacje:
Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Laskowski, prof. WAT
Wartość projektu: 81 590 695,17 zł.
Wartość dofinansowania ze środków NCBR: 75 900 000 zł.
Okres realizacji projektu: 30.12.2014 r. - 29.12.2021 r.

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 1/PS/2014