Beneficjent : MESKO S.A
Umowa nr: DOB-BIO8/05/01/2016
Akronim : BIZMUT

 

Celem projektu jest opanowanie technologii, gwarantujących rozwój kompetencji w zakresie produkcji nowoczesnej amunicji czołgowej

 
Rozwiązanie opracowane podczas projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskiej myśli technologicznej i będzie miało bezpośredni wpływ na ich rozwój w sektorze bezpieczeństwa i obronności.
Współpraca przy projekcie przyczyni się do osiągniecia celów zakładanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w którym mowa jest o ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem badawczym .

 

Demonstrator technologii  prochów , łuski spalającej się  i prętów wolframowych  wykonane zostaną w oparciu o nowoczesne, perspektywiczne i dostępne na rynku materiały.


 
Kierownik projektu: dr inż. Wiesław Jędrzejewski

Termin realizacji projektu: 14.12.2016 – 13.12.2019

Całkowity koszt realizacji Projektu: 34 500 000
W tym wysokość dofinansowania z NCBR : 30 000 000