Projekt pt.: „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa" pk. "SZAFIR" - Konkurs nr 1/SZAFIR/2020.

W skład Konsorcjum wchodzą:

  • Politechnika Warszawska,
  • Mesko S.A.,
  • Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.


Okres realizacji projektu: 01-06-2021 - 31-12-2024,
Całkowita wartość projektu to 14 516 865,00 PLN

Celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie demonstratora silnika rakietowego o obniżonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym. W demonstratorze silnika rakietowego zastosowane zostanie paliwo, w którym klasyczne składniki będą zastąpione nowymi składnikami takimi jak: CL-20, HMX, GAP i ADN. W ramach projektu opracowane zostaną założenia konstrukcyjne demonstratora silnika rakietowego z uwzględnieniem specyfiki nowego materiału pędnego. Uzyskane stałe heterogeniczne paliwo rakietowe pozwoli na utrudnienie wykrycia toru lotu rakiety i miejsca jej odpalenia ze względu na zmniejszone dymienie podczas odpalania rakiety. Zwiększenie impulsu właściwego poprawi donośność lub udźwig rakiety, a zmniejszenie zawartości związków chloru w produktach spalania przyczyni się dodatkowo do zwiększenia żywotności wyrzutni poprzez ograniczenie korozji. Efektem realizacji projektu będzie także poszerzenie krajowej bazy surowcowej do badań nowych kompozycji materiałów wysokoenergetycznych.