Nazwa programu:

„Rozwój nowoczesnych przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”

 

Nazwa projektu:

„Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (dalej: „SEEKER”)

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie rodziny naprowadzających głowic optoelektronicznych na IX poziomie potowości technologii, możliwych do zastosowania zarówno w rozwiązaniach przeciwlotniczych (głowica wielospektralna) jak i przeciwpancerna (głowica obrazująca). Końcowym efektem będą prototypy głowic, integracja ich z platformą badawczą (rakietą) oraz weryfikacja poprawności działania seekerów w warunkach poligonowych.

 

Beneficjenci: Konsorcjum naukowo – przemysłowe w składzie:

  • PCO S.A. – będące Liderem Konsorcjum
  • MESKO S.A.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Centrum Rozwojowo – Wdrożeniowe TELESYSTEM -MESKO Sp. z o.o.
  • Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.
  • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

 

Wartość projektu: 46 440 271,00 zł

Wartość dofinansowania: 46 440 271,00 zł

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Rozwój nowoczesnych przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. „SZAFIR”