W skład konsorcjum, które realizuje projekt, wchodzą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jako lider oraz cztery spółki z Grupy Kapitałowej PGZ:  MESKO S.A., WZU S.A., WZE S.A., PIT-RADWAR S.A., a także Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

 

Umowa nr DOB-BIO8/10/01/2016

 

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwój kompetencji krajowych podmiotów w zakresie technologii układów wykonawczych sterowania rakiet. W efekcie proponowanych prac, możliwe będzie opracowanie i produkcja własnych układów wykonawczych sterowania (elektrycznych i gazodynamicznych) rakiet różnych zasięgów. Realizacja projektu winna przynieść szerokie korzyści zarówno dla potencjału obronnego, jak i kondycji ekonomicznej krajowego przemysłu oraz wesprzeć realizację kluczowych programów PMT.

 

Zakres realizacji:

technologie elektrycznych i gazodynamicznych układów wykonawczych sterowania rakiety;
metody modelowania naddźwiękowych rakiet i ich układów sterowania;
telemetria rakiety krótkiego zasięgu;
układy nawigacji bezwładnościowej;
testowanie sprawności układów podczas próby w locie.

 

Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu:  Marek Borejko
Wartość projektu: 72 000 000 zł
Wartość dofinansowania ze środków NCBR:  60 000 000 zł
Okres realizacji projektu: 27.12.2016 r. - 26.12.2019 r.
Program na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 8/2016.