Umowa DOB-BIO8/06/01/2016 z dnia 13.12.2016 roku
o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pn. „Silniki pomocnicze na paliwo stałe dla rakiet nośnych wykorzystujących paliwo ciekłe”.

Projekt realizuje Konsorcjum w składzie:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa jako Lider oraz MESKO S.A.,

Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie i wykonanie demonstratorów silników pomocniczych
z heterogenicznym paliwem, dla rakiet nośnych wykorzystujących paliwo ciekłe.

Dodatkowe informacje:
Kierownik projektu: Damian Kaniewski
Wartość projektu: 11 317 437,79 zł.
Wartość dofinansowania ze środków NCBR: 9 817 437,79 zł.
Okres realizacji projektu: 13.12.2016 r. - 13.06.2023 r.

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 8/2016.