Nazwa projektu:

„System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K) /SAP-35”

 

Cel projektu:

Opracowanie polskiego systemu programowania 35 mm amunicji typu Air Burst Munition (ABM). W czasie jego trwania zostaną wykonane i przebadane:

  • programowalny pocisk rozcalany,
  • urządzenie wylotowe armaty z układem pomiarowo-programującym,
  • specjalizowany komputer do wyznaczania prędkości i programowania pocisku, współpracujący
    z systemem kierowania ogniem działa. 

 

Zastosowane algorytmy, w oparciu o dane z detektora celu, pozwolą na precyzyjne programowanie czasu zadziałania zapalników i takie rozcalanie pocisków, które zwiększy prawdopodobieństwo trafienia celu. Użycie w takim pocisku prefabrykowanych odłamków pozwoli uzyskać powtarzalną strefę rażenia, cechującą się dużą przestrzenną gęstością skutecznych energetycznie elementów rażących. Dzięki temu, w porównaniu do innych dostępnych w Siłach Zbrojnych RP efektorów, uzyska się wysokie prawdopodobieństwo trafienia nawet niewielkiego celu przy korzystnej wartości współczynnika koszt-efekt.

 

Realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • Wojskowa Akademia Techniczna (Lider)
  • MESKO S.A.
  • PIT-RADWAR S.A. 

 

Wartość projektu: 38 689 820,00 zł

Wartość dofinansowania: 38 689 820,00 zł

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 12/2022 na wykonanie projektu w zakresie prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.