Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  

Ochrona radiologiczna

W związku z art. 32c, ust. 2 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 623) jednostka organizacyjna MESKO S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy (do maja 2021 r. włącznie) działalność związana ze stosowaniem aparatów rentgenowskich (defektoskopia rentgenowska) nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.
Jednostka nie stosuje i nie posiada źródeł promieniotwórczych/substancji promieniotwórczych, w związku z czym nie jest możliwe uwolnienie substancji promieniotwórczych do środowiska.