• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Kontrast:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
Logo funduszy Europejskich i Unii Europejskiej
Logo funduszy Europejskich i Unii Europejskiej
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Kontrast:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
Gwarancja celu

Ogłoszenia i przetargi

12-03-2024

OGŁOSZENIE 067/2024

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup elektrycznego pojazdu bagażowego

Zobacz więcej
12-03-2024

OGŁOSZENIE 066/2024

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Remont przecinarki taśmowej o nr inw. 4138/0003 zlokalizowanej w MESKO S.A. Bolechowo przy ul. Obornicka 1

Zobacz więcej
08-03-2024

OGŁOSZENIE 065/2024

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku – Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie Dokumentacji Projektowej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa magazynów specjalistycznych o podwyższonych wymaganiach ze względu na obłożenie materiałami wybuchowymi wraz z obwałowaniami zabezpieczającymi infrastrukturę przemysłową przed skutkami wybuchu (zadanie P.6.1) oraz budowa infrastruktury obejmującej sieci zewnętrzne i drogi (zadanie P.8.3) na terenie Zakładów Mesko S.A., wydział w Pionkach przy ul. Czarnego Prochu 4, 26 – 670 Pionki, działki nr 1464/450 oraz 1464/72, obręb 142501_1.0001 ark. 25 – Pionki, gmina Pionki – Miasto”.

Zobacz więcej
08-03-2024

OGŁOSZENIE 064/2024

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Remont automatu tokarskiego MAZAK QT 10 o nr inw. 27790 zlokalizowanego w MESKO S.A. przy ul. Ekonomii 8

Zobacz więcej
15-11-2023

OGŁOSZENIE 283/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup stanowiska do regulacji i kontroli parametrów żyroskopu bezwładnościowego APR 115

Zobacz więcej
13-11-2023

OGŁOSZENIE 282/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku – Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.: „BUDOWA MAGAZYNÓW SPECJALISTYCZNYCH O PODWYŻSZONYCH WYMAGANIACH WRAZ Z OBWAŁOWANIAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI INFRASTRUKTURĘ PRZEMYSŁOWĄ PRZED SKUTKAMI WYBUCHU ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY OBEJMUJĄCEJ SIECI ZEWNĘTRZNE I DROGI” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
09-11-2023

OGŁOSZENIE 281/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych powstających na terenie Zakładu Budowy Maszyn, Narzędzi Specjalnych i Utrzymania Ruchu (Z-5) zlokalizowanych w MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej.

Zobacz więcej
08-11-2023

OGŁOSZENIE 280/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na  - Budowa nowej, dwukomorowej stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania energią elektryczną budynku 68 oraz odbiorników energii elektrycznej zasilanych ze stacji SO-22 w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zobacz więcej
06-09-2023

OGŁOSZENIE 231/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zakup bomby manometrycznej

Zobacz więcej
06-09-2023

OGŁOSZENIE 230/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup stanowiska do spawania złączy obwodowych metodą 151 – spawanie plazmowe.

Zobacz więcej
04-09-2023

OGŁOSZENIE 229/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem odspajającej się ściany szczytowej, remontem pomieszczeń, w których prowadzono prace zabezpieczające oraz dociepleniem dachu w budynku socjalno-administracyjnym Z-5/502 nr inw. 1050/0012 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
01-09-2023

OGŁOSZENIE 228/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup kamery termowizyjnej  w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/B/001/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
04-07-2023

OGŁOSZENIE 175/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa budynków produkcyjnych oznaczonych MB-1, MB-2, MB-3 przeznaczonych do lokalizacji linii technologicznej wraz z infrastrukturą przyobiektową, przeznaczonych pod montaż technologii Inwestora, wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, rozprowadzeniem wód deszczowych na terenie działki, przyłączami wody bytowej i pożarowej, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem do sieci ciepłowniczej, przyłączem do sieci teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy pieszo-jezdny przy obiekcie wraz z włączeniem do istniejących dróg zakładowych oraz tereny zielone i elementy obwałowań w obszarze objętym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Amunicji 4, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001, ark. 25-Pionki” w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Zobacz więcej
03-07-2023

OGŁOSZENIE 174/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup wózka platformowego.

Zobacz więcej
03-07-2023

OGŁOSZENIE 173/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Zakup aparatu RTG (lampa, głowica, statyw).

Zobacz więcej
30-06-2023

OGŁOSZENIE 172/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na  Remont podłogi w pomieszczeniu kontroli WKJ -510 i 520 nr inw. 1010/0061.

Zobacz więcej
05-06-2023

OGŁOSZENIE 135/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa budynków produkcyjnych oznaczonych MB-1, MB-2, MB-3 przeznaczonych do lokalizacji linii technologicznej wraz z infrastrukturą przyobiektową, przeznaczonych pod montaż technologii Inwestora, wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, rozprowadzeniem wód deszczowych na terenie działki, przyłączami wody bytowej i pożarowej, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem do sieci ciepłowniczej, przyłączem do sieci teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy pieszo-jezdny przy obiekcie wraz z włączeniem do istniejących dróg zakładowych oraz tereny zielone i elementy obwałowań w obszarze objętym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Amunicji 4, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001, ark. 25-Pionki” w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Zobacz więcej
05-06-2023

OGŁOSZENIE 134/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku – Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.:„BUDOWA MAGAZYNÓW SPECJALISTYCZNYCH O PODWYŻSZONYCH WYMAGANIACH WRAZ Z OBWAŁOWANIAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI INFRASTRUKTURĘ PRZEMYSŁOWĄ PRZED SKUTKAMI WYBUCHU ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY OBEJMUJĄCEJ SIECI ZEWNĘTRZNE I DROGI” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
02-06-2023

OGŁOSZENIE 133/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb MESKO S.A.

Zobacz więcej
02-06-2023

OGŁOSZENIE 132/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – lufa bojowa kal. 35 mm do armaty KDA  w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35 ” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
10-05-2023

OGŁOSZENIE 107/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu „Remont i docieplenie budynku WN – 10 oraz przebudowa i rozbudowa budynku WN – 11 na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach w zakresie: rozbiórka części budynku WN – 10, remont i docieplenie budynku WN – 10, przebudowa i rozbudowa budynku WN – 11, budowa i przebudowa drogi wewnętrznej, budowa i przebudowa instalacji zewnętrznych: instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji przemysłowej, instalacji ciepłowniczej, instalacji elektrycznej NN, oświetleniowej, niskoprądowej”, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
09-05-2023

OGŁOSZENIE 106/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku produkcyjnym SP-6 na Placu Nr 2 w MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
08-05-2023

OGŁOSZENIE 105/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie instalacji oddymiania pola odkładczego korpusów po główczeniu - hala 201.

Zobacz więcej
08-05-2023

OGŁOSZENIE 104/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Wykonanie remontu budynku R-31 wraz z dojazdem zlokalizowanego w MESKO S.A. Skarżysko- Kamienna przy ul. Ekonomii 8.

Zobacz więcej
07-04-2023

OGŁOSZENIE 087/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury czujniki ciśnienia w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/B/001/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
07-04-2023

OGŁOSZENIE 086/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury czujniki siły ciągu w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/B/001/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
05-04-2023

OGŁOSZENIE 085/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu „Infrastruktura (sieci zewnętrzne i drogi) – Zakład PH”.

Zobacz więcej
05-04-2023

OGŁOSZENIE 084/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Zakup tokarki CNC  z łożem skośnym i napędzanymi narzędziami (min. dł. toczenia 350, min. średnica uchwytu samocentrującego Φ150).

Zobacz więcej
05-04-2023

OGŁOSZENIE 083/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Zakup tokarki CNC z wrzeciennikiem przechwytującym i napędzanymi narzędziami (min. dł. toczenia 500, min. średnica uchwytu samocentrującego Φ200).

Zobacz więcej
05-04-2023

OGŁOSZENIE 082/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup optycznej maszyny pomiarowej VISO 300V3 HD z automatycznym zoomem dla MESKO S.A. w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Ekonomii 8.

Zobacz więcej
04-04-2023

OGŁOSZENIE 081/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na - Zakup automatycznego urządzenia do czyszczenia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych wyrobów stalowych dużych.

Zobacz więcej
04-04-2023

OGŁOSZENIE 080/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu „Remont i docieplenie budynku WN – 10 oraz przebudowa i rozbudowa budynku WN – 11 na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach w zakresie: rozbiórka części budynku WN – 10, remont i docieplenie budynku WN – 10, przebudowa i rozbudowa budynku WN – 11, budowa i przebudowa drogi wewnętrznej, budowa i przebudowa instalacji zewnętrznych: instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji przemysłowej, instalacji ciepłowniczej, instalacji elektrycznej NN, oświetleniowej, niskoprądowej”, w systemie zaprojektuj i wybuduj."

Zobacz więcej
09-03-2023

OGŁOSZENIE 063/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Wykonanie i dostawę skrzyń drewnianych 53-Ja-540A w ilości 4050 szt.

Zobacz więcej
09-03-2023

OGŁOSZENIE 062/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – forma wtryskowa do Setbeck  generatora w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35 ” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
08-03-2023

OGŁOSZENIE 061/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę uniwersalnej prasy formującej do wytłaczania sznurów prochowych prochów wielobazowych bezrozpuszczalnikowych (MB) i rozpuszczalnikowych (MB_Solvent), szt. 2./ Universal extrusion press for extruding multibase (MB) solventless and solvent based propellant strands, - 2 pcs

Zobacz więcej
08-03-2023

OGŁOSZENIE 060/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę krajalnicy do cięcia pojedynczych włókien – sznurów prochowych, prochów MB - 2 szt./ Cutting machine for cutting single strands of MB propellants, pcs. 2.

Zobacz więcej
07-03-2023

OGŁOSZENIE 059/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – lufa bojowa kal. 35 mm do armaty KDA  w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
07-03-2023

OGŁOSZENIE 058/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – lufa balistyczna kal. 35 mm w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
03-03-2023

OGŁOSZENIE 057/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – zasilacz programowalny 4 kanały w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35 ” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
03-03-2023

OGŁOSZENIE 056/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – generator arbitralny programowalny w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35 ” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
17-02-2023

OGŁOSZENIE 043/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie instalacji klimatyzacji parteru i pierwszego piętra Biura Głównego na Placu Nr 1 w MESKO S.A w Skarżysku-Kamiennej w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zobacz więcej
16-02-2023

OGŁOSZENIE 042/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup oprzyrządowania do wykonania elementu koordynatora do głowicy wielospektralnej wg rys. X-1612 w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
16-02-2023

OGŁOSZENIE 041/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Roboty budowlane związane z remontem budynku produkcyjnego w H – 201.

Zobacz więcej
16-02-2023

OGŁOSZENIE 040/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup oprzyrządowania do wykonania elementu koordynatora do głowicy wielospektralnej wg rys. X-1611 w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
16-02-2023

OGŁOSZENIE 039/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup oprzyrządowania do wykonania elementu koordynatora do głowicy wielospektralnej wg rys. X-1610 w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
16-02-2023

OGŁOSZENIE 038/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup oprzyrządowania do wykonania elementu koordynatora do głowicy wielospektralnej wg rys. X-1609 w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
16-02-2023

OGŁOSZENIE 037/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup oprzyrządowania do wykonania elementu koordynatora do głowicy wielospektralnej wg rys. X-1608 w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
13-02-2023

OGŁOSZENIE 036/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zakup szlifierki do płaszczyzn wraz z oprzyrządowaniem

Zobacz więcej
24-01-2023

OGŁOSZENIE 023/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę walcarki ścinającej do ciągłej homogenizacji i żelatynizacji prochów MB bezrozpuszczalnikowych - 1 szt./ Delivery of the shear rolling mill for the continuous homogenization and gelation of MB solventless propellants – 1pc.

Zobacz więcej
23-01-2023

OGŁOSZENIE 022/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup wykrojników do gumy przeznaczonych do badań wytrzymałościowych  w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/B/001/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
23-01-2023

OGŁOSZENIE 021/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę urządzeń wagowych do kontroli masy pudełek zbiorczych – 4 szt.

Zobacz więcej
23-01-2023

OGŁOSZENIE 020/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę walcarek dwuwalcowych równo obrotowych do walcowania arkuszy prochowych, prochów MB bezrozpuszczalnikowych – 2 szt./Delivery of the two-roller roll mill with equal roller speed for MB solventless propellant carpets – 2 pc.

Zobacz więcej
18-03-2022

OGŁOSZENIE 067/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę ciągnika. 
Zobacz więcej
17-03-2022

OGŁOSZENIE 066/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie infrastruktury do linii do obróbki cieplnej LAC – cz. II – zaprojektowanie i wykonanie instalacji oddymiania, zlokalizowanego na terenie MESKO S.A. w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6.
Zobacz więcej
15-03-2022

OGŁOSZENIE 065/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wynajem lub zakup zestawu dwóch kontenerów z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowo-socjalne.
Zobacz więcej
14-03-2022

OGŁOSZENIE 064/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i branżowych projektów wykonawczych zadania pn. Przebudowa fragmentu istniejącego obiektu wraz z budową instalacji do produkcji drutu ołowianego wykorzystywanego w rdzeniach pocisków amunicji różnego kalibru łącznie z budową przyłączy elektrycznego i zagospodarowaniem terenu obejmującym zmiany w układzie drogowym i terenach zielonych oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, na terenie Zakładu MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Ekonomii 8, 26-110, na działce ewidencyjnej nr 1/49 (stanowiącej teren zamknięty), obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1.".
Zobacz więcej
21-01-2022

OGŁOSZENIE 011/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę  elektrycznego wózka platformowego.
Zobacz więcej
21-01-2022

OGŁOSZENIE 010/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup 3 sztuk komputerowych stacji roboczych do projektowania z monitorami w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFFIR/2020).
Zobacz więcej
20-01-2022

OGŁOSZENIE 009/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla MESKO SA w Pionkach.
Zobacz więcej
19-01-2022

OGŁOSZENIE 008/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup komór suchych antyelektrostatycznych (4 szt.) w ramach realizacji projektu  pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFFIR/2020) .
Zobacz więcej
21-07-2021

OGŁOSZENIE 240/2021

MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: Dostawa podnośnika spalinowego

Zobacz więcej
19-07-2021

OGŁOSZENIE 239/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę 5-osiowego centrum frezarskiego CNC.

Zobacz więcej
19-07-2021

OGŁOSZENIE 238/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę automatu tokarskiego CNC.

Zobacz więcej
19-07-2021

OGŁOSZENIE 237/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na przebudowę i rozbudowę budynku WN-10 oraz przebudowa budynku WN-11, które to budynki są przeznaczone do lokalizacji linii technologicznej pod montaż technologii do produkcji elementów łuski spalającej się (CCC) wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, rozprowadzeniem wód deszczowych na terenie działki, przyłączami wody bytowej i pożarowej, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem do sieci ciepłowniczej, przyłączem do sieci teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy pieszo-jezdny przy obiektach wraz z włączeniem do istniejących dróg zakładowych oraz tereny zielone w obszarze objętym zagospodarowaniem, zlokalizowanych na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001,ark.25-Pionki w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
22-03-2021

OGŁOSZENIE 124/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę wag precyzyjnych – 2 szt.
Zobacz więcej
22-03-2021

OGŁOSZENIE 123/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę nowego budynku produkcyjnego oznaczonego jako WNL, przeznaczonego pod montaż technologii Inwestora, wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, rozprowadzeniem wód deszczowych na terenie działki, przyłączami wody bytowej i pożarowej, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem do sieci ciepłowniczej, przyłączem do sieci teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy   pieszo-jezdny przy Obiekcie wraz z włączeniem do istniejących dróg zakładowych oraz tereny zielone w obszarze objętym zagospodarowaniem, zlokalizowanego na terenie  Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001,ark.25-Pionki w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zobacz więcej
19-03-2021

OGŁOSZENIE 122/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na wykonanie wraz z dostawą sprawdzianów, stempli i tulejek.
Zobacz więcej
19-03-2021

OGŁOSZENIE 121/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na odnowienie licencji na oprogramowanie F-Secure.
Zobacz więcej
05-03-2021

OGŁOSZENIE 104/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zakup, montaż, uruchomienie stanowiska do kontroli okresowej i kalibracji płytek wzorcowych oraz przeszkolenie.
Zobacz więcej
05-03-2021

OGŁOSZENIE 103/2021

MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.
Zobacz więcej
05-03-2021

OGŁOSZENIE 102/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę nowej hali montażu i pakowania nabojów oznaczonej jako 27C1-N wraz z przyległym do niej magazynem tymczasowego przechowywania wyrobów gotowych oraz przyległym do hali montażu dwukondygnacyjnym budynkiem o przeznaczeniu socjalnym i częściowo technicznym oraz łącznika zapewniającego ruch wózków i osób do istniejącego budynku oznaczonego 27C1 wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej, przyłączem wody, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem sieci ciepłowniczej oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy, pieszo-jezdny i tereny zielone, a także budowę budowli pomocniczych w postaci trzech masztów odgromowych oraz obwałowań w formie ścian żelbetowych, zlokalizowanej na terenie Zakładu MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Ekonomii 8, 26-110 Skarżysko - Kamienna, na działce ewidencyjnej nr 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1. w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zobacz więcej
05-03-2021

OGŁOSZENIE 101/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę twardościomierza Vickersa.
Zobacz więcej
04-03-2021

OGŁOSZENIE 100/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na dostawę blachy 18G2A / lub S355 do lakiernic VER-21 - I, II, III, IV, V.
Zobacz więcej
04-03-2021

OGŁOSZENIE 099/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę nowej hali produkcyjnej oznaczonej jako 27CN przeznaczonej pod montaż technologii wytwarzania elementów łuski oraz łącznika dla ruchu wózków i osób pomiędzy nowo planowaną halą, a istniejącym obiektem oznaczonym na mapie 27C wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej, przyłączem wody, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem sieci ciepłowniczej, przyłączem do istniejącej instalacji azotu oraz zagospodarowaniem terenu, obejmującym układ drogowy, pieszo-jezdny i tereny zielone zlokalizowanej na terenie Zakładu MESKO S.A. w Skarżysku -Kamiennej, przy ul. Ekonomii 8, 26-110, na działce ewidencyjnej  nr 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Zobacz więcej
04-03-2021

OGŁOSZENIE 098/2021

MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na zasadzie rozeznania rynku na dostawę oprzyrządowania do walcowania blach.
Zobacz więcej
04-03-2021

OGŁOSZENIE 097/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na dostawę blachy 18G2A do lakiernic VER-21 - I, II, III, IV, V.
Zobacz więcej