MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku produkcyjno-magazynowym Nr 54B - Skarżysko-Kamienna.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/379561/wykonanie-wentylacji-mechanicznej-nawiewno-wywiewnej-w-budynku-produkcyjno-magazynowym-nr-54b-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj-skarzysko-kamienna

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00

 

Wynik postępowania ( ZZ/064/165/2023) z dnia 07.02.2023 r.