MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na dostawę części elektrycznych do wykonania maszyn o nazwie Tokarka MUT7500LD/A/B/C/D/E.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/231734/dostawa-czesci-elektrycznych-do-wykonania-maszyn-o-nazwie-tokarka-mut7500ld-a-b-c-d-e

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.