MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na dostawę części elektrycznych do wykonania lakiernic VER-21 - I, II, III, IV,V

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/232804/dostawa-czesci-elektrycznych-do-wykonania-lakiernic-ver-21-i-ii-iii-iv-v

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.