MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. zakup suszarni z urządzeniem grzewczym wody, armaturą i układem sterowania – 2 szt. w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/154/2024 - Zakup suszarni z urządzeniem grzewczym wody, armaturą i układem sterowania - 2 szt. w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.