MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Usługę wycinki i zrywki drewna oraz uprzątnięcia terenu tj. wywóz gałęzi w MESKO S.A. w Pionkach.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/316168/usluga-wycinki-i-zrywki-drewna-oraz-uprzatniecia-terenu-tj-wywoz-galezi-w-mesko-s-a-w-pionkach

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.