MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: Dostawa 5 sztuk programu Corel 7

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
eB2B - Postępowanie ZS/022/116/21 - Dostawa 5 sztuk programu Corel 7

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer :
+48 224281928 w godzinach od 8:00 do 16:00

Wyniki_postępowania - ZS/022/222/2021 z dnia 16.02.2021r.