MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: Usługa wycinki drzew i oczyszczenia terenu przy budynku W-6A w Pionkach

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/234628/usluga-wycinki-drzew-i-oczyszczenia-terenu-przy-budynku-w-6a-w-pionkach

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer :
+48 224281928 w godzinach od 8:00 do 16:00