MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę prasy wielostanowiskowej pionowej wraz z oprzyrządowaniem do wykonania płaszcza, składania, rolowania i kalibrowania pocisku kal. 7,62x51mm.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/235660/dostawa-prasy-wielostanowiskowej-pionowej-wraz-z-oprzyrzadowaniem-do-wykonania-plaszcza-skladania-rolowania-i-kalibrowania-pocisku-kal-7-62x51mm-1

W celu złożenia wniosku wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.