MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na dostawa części mechanicznych do wykonania tokarek MUT7500LD/A/B/C/D/E - 3 zadania.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/235572/dostawa-czesci-mechanicznych-do-wykonania-tokarek-mut7500ld-a-b-c-d-e-3-zadania

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.