MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na dostawę amortyzatorów do wykonania tokarek MUT7500LD:A/B/C/D/E

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/235690/dostawa-amortyzatorow-do-wykonania-tokarek-mut7500ld-a-b-c-d-e

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Unieważnienie postępowania (ZS/022/246/21) z dnia 19.02.2021 r.