MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na świadczenie usług transportu towarów na rzecz MESKO S.A. Wydział Łusek Bolechowo.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/236991/swiadczenie-uslug-transportu-towarow-na-rzecz-mesko-s-a-wydzial-lusek-bolechowo

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.